Espeleologia al Berguedà, els avencs dels Rasets

A diferència del que és habitual en aquest blog, en aquesta entrada no descriurem cap activitat en concret, si bé l'hem etiquetada com a espeleologia, doncs sortim a cercar cavitats als plans dels Rasets, un indret amb una important concentració de petits avencs i coves, on veurem nombroses i importants dolines escampades a banda i banda de la pista que ens porta a la Torreta, ja a la punta del cingle.

El perquè de tot plegat, és pel desordre, o poca precisió de les dades disponibles en tota la bibliografia consultada, si bé moltes d'elles van ser re-visitades i topografiades de nou entre el 2005 i el 2007, les coordenades no concorden amb cap posició concreta, molt possiblement per canvi de Dàtum.

Índex dels continguts:

Fitxa

 • Activitat: Espeleologia
 • Punt de sortida: Rasos de Peguera
 • Població més propera: Espinalbet (Castellar del Riu), per a serveis Berga
 • Distància d'aproximació: 2,2km
 • Tipus de cavitat: Avenc
 • Litologia: Conglomerat
 • Coordenades UTM (ETRS89)
 • Cartografia:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Rasos de Peguera - Serra d'Ensija (Ed. Alpina) 1:25.000
 • Bibliografia:
  • Catàleg Espeleològic de Catalunya, Vol. 3
  • Espeleoíndex (la majoria de textos són, o semblen, extrets del catàleg)

Descripció de la ruta

Ja fa algun any que les cavitats de Rasets ens volten pel cap i sabem que ni les coordenades es corresponen a les boques de les cavitats, ni, per exemple, el mapa de l'Editorial Alpina n'atina ni una tampoc.

Així doncs, finalment ens hi hem llençat i després d'unes hores extraient informació i agrupant-la en un únic document, sortim amb tres fulls d'informació cap als Rasets per intentar localitzar el màxim de boques possibles, partint d'algunes que ja coneixíem.
No ens hem endut material ja que només sortíem a fer una ullada i situar les boques amb GPS. Deixem les visites per a properes ocasions.
Tampoc es pot pas dir que la cosa hagi estat molt reeixida, doncs ens queda un grup important d'avencs per localitzar.

A continuació exposem la llista dels que hem sortit a buscar, indicant:

 • Número corresponent a la relació d'avencs del mapa Alpina de Rasos de Peguera-Serra d'Ensija.
 • Nom i els sinònims coneguts
 • Número corresponent a la relació de boques de Rasets, indicades amb la lletra "R" i un número.
 • Descripció de la situació segons la nostra experiència en cercar la boca.
 • Si l'hem localitzat, les coordenades UTM de la boca mesurades amb GPS.
 • Comentaris si s'escauen.

39. AVENC CIM D'ESTELA

No localitzat tot i tenir informació que comenta ser de fàcil localització.
Se suposa que l'hem de trobar al nord de la Bòfia dels Rasets, però al nord d'aquesta hi trobem de seguida R1 i R2.

Pàgina 36 del Catàleg Espeleològic.

40. AVENC DE LES PEDRES

No localitzat, ha de formar part del conjunt d'avencs pròxims a l'avenc Cim d'Estela  (en principi només els haurien de separar uns 10mts).
La descripció el situa entre l'avenc cim d'Estela i la Cova Camallero.

Malgrat descriure dubtes sobre la seva profunditat real, sembla ser un avenc prou profund, doncs la topo de 1970 li atorga 78metres.

Pàgina 96 del Catàleg Espeleològic.

41. AVENC DEL CAMPAMENT (R1a)

Arribant per la pista que puja dels plans cap a la Torreta, uns 70/75 metres després que aquesta enfili cap a la Torreta a mà esquerra ja s'intueixen algunes petites dolines perfectament alineades en direcció Est.
De fa uns anys, després d'una tala d'arbres, just al punt on cal deixar la pista hi ha una soca enorme, tombada a l'esquerra del camí.

Si seguim en direcció Est, acabarem trobant vora uns arbres la boca R1a. Cal destacar que en el mateix forat, a l'esquerra (si mirem al Sud) hi ha R1a, i a la dreta, el forat R1b (-9mts).

3 spits a la boca (dos d'ells posats amb molta mandra, un, gairebé no entra ni el 50% a la roca).

Coordenades:
x: 399,628
y: 4665,103

R1a, pàgina 28 del Catàleg Espeleològic.
R1b, pàgina 110 del Catàleg Espeleològic.

42. BÒFIA DELS RASETS (R.3)

NOTA: Aquest avenc si que l'hem visitat en nombroses ocasions, fins-hi tot hi hem desobstruït un petit pas que duu a una petita galeria, la qual no hem topografiat ni xafardejat a fons. Podeu llegir més sobre aquest avenc clicant aquí.
https://relleus.cat/bofia-de-rasets-o-avenc-fred-espeleologia-al-bergueda/

Altres noms: Avenc Fred (i és veritat que és fred)
Segons sembla és la cavitat de més entitat de l'indret, amb 65 o 71 mts de fondària, segons on es posi la cota zero.

Es troba a l'extrem oest d'una gran dolina, inconfusible, situada poc més de 70 metres al sud de l'avenc del Campament.

Coordenades:
x: 399,645
y: 4665,030

Pàgina 113 del Catàleg Espeleològic.

43. AVENC DELS QUATRE

No localitzat, ha de formar part del conjunt d'avencs pròxims a l'avenc Cim d'Estela, concretament la descripció el situa als voltants de l'avenc de les Pedres, tampoc localitzat.

Pàgina 109 del Catàleg Espeleològic.

44. AVENC DE LA NEVERA (R.2)

Altres noms: Forat de la Nevera, la Coveta
Pròpiament no és pas un avenc sinó una petita cova, malgrat la topografia inclogui bona part de la dolina on es troba i la magnifiqui.
A la mateixa dolina que va cap a l'Est des del camí, on hi trobem R1a i R1b (avenc del Campament), uns 50 metres més a l'Est respecte R1, seguint la mateixa dolina.

Coordenades:
x: 399,672
y: 4665,112

Pàgina 88 del Catàleg Espeleològic.

45. AVENC MULLAT/MOLLAT (R.8)

Des de la caseta on hi ha el transformador de l'antena de la Torreta, a uns 75mts aprox direcció Nord, veurem com, prop del cingle, la muntanya sembla talment que s'esparraqui amb unes esquerdes plenes de blocs.
L'avenc consta de 4 entrades, tot i que s'hi pot penetrar per altres foradets.

L'indret fa de mal descriure, proper al cingle, quan aquest s'endinsa lleugerament cap dins del bosc, podent baixar còmodament fins a la E3.
Venint des de l'avenc de la Torrota (R.7) trobarem successivament, E1, E2 i E3.

Coordenades E1:
x: 399,721
y: 4664,871

Coordenades E2:
x: 399,720
y: 4664,875

Coordenades E3:
x: 399,722
y: 4664,882

Pàgina 83 del Catàleg Espeleològic.

46. COVA DEL CAMALLERO (R.4)

A uns 30 metres a l'esquerra (est) de la pista que porta a la Torreta. Es localitza perquè té un bloc mitjà damunt la seva petita entrada.
Com a referència, a uns 35 metres NE hi ha la Bòfia dels Rasets, venint de la bòfia és molt més fàcil de localitzar.

Coordenades:
x: 399,628
y: 4665,020

Pàgina 25 del Catàleg Espeleològic.

Algunes boques encara tenen restes de pintura de la numeració.

47. AVENC DE LA TORROTA (R.7)

La boca de l'avenc de la Torrota

Es localitza més o menys, tal i com es diu al catàleg espeleològic, a uns 20 metres al Nord (val a dir que amb tendència a NEst) de la petita edificació que acull el transformador que alimenta el repetidor de la Torreta.

La boca és allargada i estreta, i de seguida fa de mal progressar d'estreta com és.

Coordenades:
x: 399,727
y: 4664,833

Pàgina 160 del Catàleg Espeleològic.

 

AVENC DELS BOLETS (R.5)

A la dreta del camí tot pujant a la Torreta, just quan aquest fa un petit gir a l'esquerra, veurem com s'obre una ampla dolina, al damunt de la qual (en direcció S), sota una pedra que es veu des del camí, s'obre la petita i tímida boca de l'Avenc dels Bolets. A uns 10/15 metres del camí.

Coordenades:
x: 399,658
y: 4664.920

Pàgina 19 del Catàleg Espeleològic.

A la dreta de la imatge la dolina, a l'esquerra, vora el roc, s'intueix la boca.

FORATS DESCONEGUTS 1 I 2

El forat 1 és molt estret

Passejant un dia 2 de gener de 2020, entrem i georeferenciem un parell de petites cavitats més que no hem trobat publicades enlloc, per bé que són fàcilment localitzables bo i arribant als Rasets per la pista que vé de la carretera de Rasos de Peguera (veure track GPS al final d'aquesta entrada).
Ambdós forats, són també fàcilment visibles si entreu les seves coordenades a Google Earth

Poc que ens hem atrevit a batejar cap d'aquestes cavitats, doncs tampoc estem segurs al cent per cent que no hi hagi passat ningú abans ni que no n'existeixi cap mena d'informació, així que simplement a fí de donar-ne les coordenades, n'hem dit forat desconegut 1 i forat desconegut 2.

Coordenades forat desconegut 1:
x: 399,401
y: 4665.157

Aquest forat es troba en una dolina en forma de V, si ens posem en el seu vèrtex, una de les esquerdes es desenvolupa uns sis metres direcció Sud, amb tendència Sud-Est (164º aprox) i l'altra en direcció Est, amb tendència Nord-Est.
Trobarem el forat a la primera que hem descrit, amb una entrada d'unes dimensons màximes d'un metre per quaranta centímetres.

Un cop dins, l'esquerda queda col·lapsada al cap d'un metre en direcció Sud, i avança uns cinc metres en direcció Nord o Nord-Oest.

La millor entrada és la situada més al Sud

Coordenades forat desconegut 2:
x: 399,415
y: 4665.102

Aquest altre forat, el trobarem molt fàcilment també, si seguim des del primer, en direcció Sud, seguint la llarga rasa de la que formen part les dolines i que va a cercar el pas de Puigventós. Poc més de 55 metres els separen.

Hi trobarem dues entrades, una ens ha resultat impracticable (val a dir que som en plenes festes de nadal !)
El forat, acaba essent una petita sala amb blocs al centre.

Ambdós forats fan uns dos metres de fondària, qui sap, potser un xic més.
Nota: les mides són a ull ! Esperem prendre'n de més acurades algun dia, perquè ara per ara no tenim instruments per topografiar !

ACCÉS FINS A LA BÒFIA DELS RASETS (R.3)

Mapa i track per a GPS

Arxius de descàrrega

Descarrega el track fent click dret i seleccionant  aquí "Guardar com"
Format GPX

 

 

2 Comentaris

 • Hola, hem estat fent algunes sortides als Rasets per tal de treure l’entrellat del merder que hi havia, en les properes setmanes actualitzarem les 12 fitxes de les cavitats que hi ha catalogades en aquesta zona.
  1/ Avenc del Cim d’Estela, és el mateix que l’Avenc del Campament. Es tracta d’un enfonsament on hi ha les dues cavitats, aquest és el que queda més proper al camí
  2/ Avenc de les Pedres, és el mateix que l’avenc R.1b de Rasets, vosaltres dieu que és el del Campament, al menys per la descripció que feu dels spits de la boca.
  3/ Avenc dels Quatre, està una mica al S dels anteriors i més a prop de la pista.
  La resta de cavitats és correcta, llevat de l’Esquerda R.9 de Rasets que té nasos catalogar aquesta andrómina.
  La cavitat que citen al catàleg de Jordi de Valles (2009) com Cova de la Canal, en realitat se la coneix com Avenc de la Nevera de Puigventós.
  Salutacions.

  Espeleo Índex,
  • Hola jovent! Realment hi convé un xic d’ordre en tot plegat!
   Pel que dieu doncs R1a es correspon alhora als avencs del Campament i Cim d’Estela i R1b és doncs l’Avenc de les Pedres? No és que diguem que R1b sigui el mateix avenc del Campament, sinó que comparteixen l’enfonsament on hi ha ambdues boques.

   Pel que fa a la ubicació que esmenteu de l’Avenc dels Quatre, restarem pendents a les actualitzacions de les fitxes, doncs mira que hi hem voltat dies i no hem sabut trobar res al sud de l’Avenc del Campament, només les coves Camallero i el Forat d’Estela.

   Resulta curiós doncs resoldre el misteri dels Avencs que no trobàvem, per les descripcions fetes, i també les topos semblaven tots ells un conjunt d’avencs que es podrien haver perdut amb l’obertura de la pista i la tala del bosc.

   Moltes gràcies per llegir-nos i les aportacions!

   relleus,
 • L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *